wyszukiwanie zaawansowane
1 » Regulamin2

Kategorie

Hity sklepowe

1
Kret granulki do rur saszetka 30x40g Display

Kret granulki do rur saszetka 30x40g Display28,99 zł netto35,66 zł brutto

Palmolive mydło 90g Czarna Orchidea

Palmolive mydło 90g Czarna Orchidea0,84 zł netto1,03 zł brutto

Zmywak kuchenny Midi+ 10szt. Jan Niezbędny

Zmywak kuchenny Midi+ 10szt. Jan Niezbędny1,99 zł netto2,45 zł brutto

Regulamin

 

REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne
1. Właścicielem sklepu internetowego www.arkachemia.com.pl jest Arka Chemia Mamiedow E. z siedzibą w Błoniu 05-870, ul. Traugutta 2, NIP 5291004487(,,Arka Chemia” ,,Firma”)
2. Klient - podmiot, który spełnia warunki niniejszego Regulaminu, dokonał rejestracji  w wyniku której uzyskał dostęp do stworzonego dla niego konta i tym samym uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Sklep na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Kupujący - podmiot posiadający konto w Sklepie i dokonujący w nim transakcji.
4. Cena – wyrażona jest w złotych polskich, cena produktu ponadawana jest jako cena netto oraz jako cena wraz z podatkiem VAT (cena brutto). Podane przy produktach ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
5. Sklep - strona internetowa www.arkachemia.com.pl
6. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż środków czystości, akcesoriów do sprzątania oraz artykułów higienicznych.

II. Warunki uczestniczenia w Sklepie

1. Podmiotem mogącym założyć konto w Sklepie jest przedsiębiorca. Może to być osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadające osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu zaciągać zobowiązania i nabywać prawa. Podmioty te dokonują zakupów tylko i wyłącznie na cele związane z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą.
2. Usługi świadczone są tylko osobą zarejestrowanym w Sklepie.
3. Arka Chemia zastrzega sobie możliwość wykasowania konta Klienta jeśli podał on nie prawdziwe dane, bądź nie prowadzi działalności gospodarczej zgodnie z rozumieniem ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2012 roku, (Dz. U. 2004 Nr173 poz.1807).
4. Każde nowo założone konto zostanie zweryfikowane czy podany NIP istnieje we właściwym rejestrze przedsiębiorców. Jeśli taki NIP nie istnieje, konto zostanie zlikwidowane, a Klient zostanie o tym natychmiastowo poinformowany drogą mailową lub telefonicznie.
5. Rejestracja w Sklepie wymaga wypełnienia formularza danymi zgodnymi z prawdą.
6. Umowa z Klientem o bezpłatne korzystanie ze Sklepu zostaje zawarta w chwili wypełnienia zgłoszenia.
7.  Hasło do konta oraz login mają charakter poufny i nie mogą być udostępnione osobą trzecim.
8.  Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przy pomocy jego Konta.

 III. Postanowienia ogólne

1. Klienci nie mogą umieszczać treści sprzecznych z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności nie mogą umieszczać treści naruszających prawa osób trzecich, w tym ich praw autorskich i dóbr osobistych.
2. Klient powinien niezwłocznie pisemnie zawiadomić Arka Chemia o:
a)         zmianie adresu firmy;
b)         zmianie adresu dostawy;
c)         zmianie danych kontaktowych;
d)       zakończeniu działalności gospodarczej, zmiany formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz wszelkich innych istotnych zmianach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
3. Zdjęcia produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi produktami dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od Arka Chemia. Arka Chemia dołoży wszelkich starań, aby opisy produktów odpowiadały rzeczywistości oraz żeby w Sklepie wyświetlane były tylko produkty dostępne w sprzedaży.
4. Arka Chemia dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w ramach strony internetowej oraz zapewni, by system działał w sposób ciągły i poprawny.

IV. Zamówienie

1. Arka Chemia  zastrzega sobie prawo do zmiany Cen; wprowadzania nowych i usuwania niedostępnych produktów; przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian w sposób nienaruszający praw Klienta wynikających
z niniejszego Regulaminu oraz udzielania indywidualnych rabatów lub przyznawania tzw. „gratisów”.
2. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że opisy produktów, Ceny oraz wszelkie inne informacje umieszczone w Sklepie nie stanowią oferty Arki Chemii w rozumieniu kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do złożenia oferty przez Klienta. Ofertę Klienta stanowi zamówienie.
3. Klient przy każdym zakupie otrzymuje fakturę VAT.
4. Arka Chemia jest upoważniona do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku: wcześniejszej nieuzasadnionej odmowy odbioru towaru lub naruszenia któregokolwiek
z postanowień Regulaminu przez Klienta.
5.  Klient kompletuje zamówienie poprzez wybranie produktów w ramach strony internetowej.
6. Termin realizacji zamówień towarów nie ujętych w ofercie katalogowej lub ofercie produktów ustalany jest indywidualnie.
7. Co do zasady zamówienia realizowane są w ciągu 72 godzin, od momentu przyjęcia zamówienia, w dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 9-16.
8. Arka Chemia zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości,  o czym Kupujący  zostanie niezwłocznie poinformowany.
9. Brak potwierdzenia realizacji zamówienia oznacza, że nie zostało ono przyjęte co może wynikać z błędów technicznych, dlatego w takim przypadku Kupujący powinien skontaktować się telefonicznie z Arką Chemia.
10. Akceptacja oferty Klienta następuje poprzez wysłanie przez Arka Chemia e-maila do Klienta potwierdzającego rozpoczęcie realizacji zamówienia albo skontaktowanie się telefonicznie z Klientem.
11.  Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień uzależniona jest od dostępności zamówionych produktów i kolejności wpłynięcia zamówienia do Arka Chemia.
12. Kupujący jest informowany telefonicznie/mailowo o braku wybranego przez niego produktu i związanym z tym wydłużonym czasem realizacji zamówienia. W tym czasie Kupujący może :
a)         wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia potrzebnego na  skompletowanie całego zamówionego  towaru;                                                                                                                               
b)          wyrazić zgodę na wysłanie zamówienia bez brakujących towarów;                                                  
c)          wyrazić zgodę na wysłanie zamienników;                                                                                  
d)          wycofać w całości złożone zamówienie beż żadnych konsekwencji prawnych i finansowych.
13. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysyłki zamówienia przez Arka Chemia.
14. Kupujący może wycofać się ze złożonego zamówienia w całości bez żadnych konsekwencji finansowych i prawnych do momentu wysyłki zamówienia.

V. Dostawa

1. Zamówiony towar zostanie dostarczony pod adres wskazany przez Kupującego w terminie do 5 dni roboczych od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia. Produkt jest dostarczany za pośrednictwem wybranej prze Arka Chemia firmy kurierskiej.
2. Towar zakupiony na specjalne zamówienie nie podlega zwrotowi.
3. Dostawa realizowana jest tylko na obszarze Polski.
4. Opłata za przesyłkę kurierem znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu.
5. W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu przez firmę kurierską Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkodowego w obecności kuriera. Ponadto Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Firmy o zaistniałym fakcie oraz przesłania protokołu szkodowego na adres mailowy Firmy lub faksem do Firmy w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia zaistnienia powyższego faktu.
6. Wzór protokołu szkodowego znajduje się w dołączonym załączniku do Regulaminu.   
7. Protokół szkodowy wysłany po przekroczeniu wyznaczonego terminu nie będzie przyjmowany.
8. Po wydaniu produktu przez przewoźnika Klient powinien od razu sprawdzić, czy produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie oraz czy wydany produkt jest zgodny z Zamówieniem.
9. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni, licząc od dnia w, którym Arka Chemia otrzymała protokół szkodowy.

 images/Protok_szkody.pdf


Przejdź do strony głównej
Wszystkie prawa zastrzeżone - ARKA CHEMIA 2019
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl